۴ هزار زندانی در زندان پلچرخی دست به اعتصاب غذایی زدند


4 هزار زندانی در زندان پلچرخی دست به اعتصاب غذایی زدند

نزدیک به ۴ هزار تن از زندانیان زندان پلچرخی کابل، امآنلاین جمعه دست به اعتصاب غذایی زده اند.

به گزارش نویسنده وستر به نقل از طلوع نیوز؛‌ شماری از این زندانیان در تماس تلفنی از داخل زندان می‌گویند که به دلیل عدم تخفیف در قیدشان این اعتصاب غذایی را آغاز کرده اند.

در همین حال مسوولان زندان پلچرخی می‌گویند، زندانیانی که به جرم تهدید در برابر امنیت داخلی و خارجی زندانی هستند، این اعتصاب را آغاز کرده اند.

مقام‌ها می‌گویند که این زندانیان خواهان شامل شدن تخفیف مجازات شان بربنیاد فرمان‌های رییس‌وستر هستند.

این مقام‌ها می‌گویند که بربنیاد فرمان رییس‌وستر، چنین زندانیان شامل تخفیف مجازات نمی‌شوند.

نویسنده وستر- کابل