۴۹ کارمند وزارت خارجه برکنار و ۸ سفیر بازنشسته شدند


49 کارمند وزارت خارجه برکنار و 8 سفیر بازنشسته شدند

براساس پیشنهاد وزارت امور خارجه و تایید ریاست وستری کشور، ۸ سفیر و ۱۶ کارمند این وزارت بازنشسته‌ شده‌اند. آقای غنی نیز دستور برکناری ۴۹ کارمند دیگر وزارت امور خارجه را داده است.

به گزارش نویسنده وستر؛ براساس سندهایی که در اختیار طلوع‌نیوز قرار گرفته، این پیشنهاد وزارت خارجه افغانستان سه آنلاین پیش از سوی آقای غنی منظور شده است.

در میان سفیران بازنشسته شده، مسعود خلیلی سفیر افغانستان در اسپانیا؛ علی‌احمد جلالی سفیر افغانستان در آلمان؛ عبدالقیوم کوچی سفیر افغانستان در روسیه و نصیراحمد نور سفیر افغانستان در ایران دیده می‌شوند.

این در حالی است که آقای غنی در یک فرمان دیگر، دستور برکناری ۴۹ تن از کارمندان دیگر وزارت امور خارجه که در پست‌های دیپلوماتیک کار می‌کردند را داده است.

به این کارمندان دو هفته مهلت داده شده بود تا سندهای لیسانس‌شان را ارائه کنند اما آنان سندهای‌شان را به وزارت خارجه نسپرده‌اند.

در یک حکم ریاست وستری آمده است:” وزارت امورخارجه در هماهنگی با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، بی‌درنگ در بست‌هایی که قرار است خالی شوند، کارمندان تازه را استخدام نمایند.”

نویسنده وستر- کابل