۵۰۰ مکتب در افغانستان با مکاتب خارجی وصل شده است


500 مکتب در افغانستان با مکاتب خارجی وصل شده است

سفارت بریتانیا در افغانستان از طریق یک برنامه آموزش،دانش آموزان ۵۰۰ مکتب در ۱۲ ولایت کشور را به هدف ارتقای ظرفیت به صورت آنلاین با مکاتب معتبر در خارج از کشور وصل کرده است.

به گزارش نویسنده وستر؛‌ حامد اصغری مسئول برنامه‌های مرکز تعلیمی و فرهنگی سفارت بریتانیا در افغانستان، امآنلاین چهارشنبه (۴ میزان) در یک نشست نیوزی در کابل گفت که سفارت بریتانیا از ده سال به این سو در هماهنگی با وزارت معارف، جهت ارتقای ظرفیت و دانش شاگردان مکاتب در افغانستان، برنامه های تعلیمی و آموزشی را آغاز کرده است.

آقای اصغری بیان داشت:” از طریق این برنامه ما توانسته ایم  در ۱۲ ولایت، برنامه های آموزشی ارتقای ظرفیت برای مدیران، معلمین و دانش آموزان داشته باشیم و ایجاد شورای دانش آموزان در مکاتب در همکاری با مقامات وزارت معارف، یکی دیگر از فعالیت های ما است.”

به گفته او، هرات، غور، بادغیس، جوزجان، بلخ، پروان، ننگرهار، قندهار، هلمند، کابل، لوگر و بامیان از جمله ولایاتی اند که این برنامه در آن‌ها جریان دارد.

پژواک نوشت که وی همچنان خاطر نشان کرد که در این سال ها، حدود پنج هزار مدیر و هفت هزار معلم، از طریق این برنامه مهارت های اساسی را کسب کرده اند.

وی تصریح نمود که در حال حاضر ۱۲ ولایت زیر چتر این برنامه قرار دارد و تا سه سال دیگر، مکاتب ۱۳ ولايت ديگر تحت پوشش این برنامه قرار خواهند گرفت.

سردار محمد رحیمی معین سواد آموزی وزارت معارف، در نشست امآنلاین گفت که برنامه یادشده، برای ارتباط موثر مدیران و معلمین با شاگردان بسیار کمک کرده است.

آقای رحیمی بیان داشت که شاگردان از طریق این برنامه، توانسته اند که استعداد خود را تبارز دهند و در مسابقات بین المللی شرکت نموده، افتخاراتی را برای افغانستان کسب نمایند.

منیژه حکیم زاده یکی از معلمین مکتب سلطان راضیه کابل نیز گفت که از یک و نیم سال به این سو که مکتب شان به ویبسایت (اسکول انلاین) راجستر شده، توانسته پروژه های متعددی را در نقاط مختلف جهان با مکاتب بیرونی در سریلانکا، هندوستان، پاکستان، مصر، انگلستان و سویدن کار کند.

بر اساس معلومات وی این پروژه به تمام مدیران، معلمین و شاگردان مکاتب انگیزه می دهد؛ تا با سایر مکاتب دنیا جهانی فکر کرده و کار و فعالیت خود را تنظیم کنند.

او گفت که سال گذشته، مکتب سلطان راضیه کابل از جمله مکاتبی بود که در مسابقات بین المللی این پروژه شرکت کرد و یک جایزه بین المللی را به دست آورد.

نویسنده وستر- کابل