۶ ماه حبس برای یک زن فرانسوی بخاطر برنداشتن حجاب


6 ماه حبس برای یک زن فرانسوی بخاطر برنداشتن حجاب

دستگاه قضایی فرانسه یک خانم فرانسوی را که حاضر نشد حجاب خود را در برابر نیروهای پولیس بردارد، به شش ماه زندان محکوم کرد.
دادگاهی در شهر تولوز فرانسه حکم نهایی مربوط به زنی را که ماه اپریل حاضر نشده بود در برابر نیروهای پولیس حجاب خود را بردارد، صادر کرد.
وکیل این خانم اعلام کرد که بعد از دو ماه دادگاهی و با وجود تلاش های فراوان وی، سرانجام این خانم به تحمل شش ماه زندان محکوم شده است.
بازداشت این زن در ماه اپریل گذشته، موجب درگیری های زیادی میان نیروهای پولیس و جوانان منطقه میرال شهر تولوز شده بود. جرم این زن ‘پوشاندن چهره در اماکن عمومی’ اعلام شده است.
وکیل این خانم خواستار بازنگری در حکم وی شده است اما به نظر نمی رسد با توجه به قوانین موجود در فرانسه، این درخواست راه به جایی ببرد.