۷۰ درصد مکاتب افغانستان به مکاتب فنی و حرفه‌ای تبدیل می‌شوند


70 درصد مکاتب افغانستان به مکاتب فنی و حرفه‌ای تبدیل می‌شوند

حکومت افغانستان برنامه جدیدی را روی دست گرفته که براساس آن ۷۰ درصد مکاتب کشور در سال‌‌های آینده به مکاتب فنی و حرفه‌ای تبدیل شوند.

به گزارش نویسنده وستر؛ محمد همایون قیومی مشاور ارشد رییس وستر در امور زیر بنا، امآنلاین شنبه (۱ ثور) در یک نشست نیوزی در کابل گفت که حکومت برنامه دراز مدتی را روی دست گرفته که براساس آن اکثر مکاتب افغانستان به مکاتب حرفه‌ای و مسلکی تبدیل می‌شوند.

آقای قیومی گفت که هم اکنون رشته‌هایی درسی که در مکاتب، انستیتیوت‌های مسلکی و دانشگاه‌ها تدریس می‌شود با نیازمندی بازار کار  کم‌ترمطابقت دارد به همین دلیل اکثریت کسانی که از این مراکز فارغ می‌شوند بیکار می‌مانند.

وی با اشاره به فعالیت انستیتیوت‌های فنی و حرفه ای که در مقطع چهارده افراد مسلکی فارغ می‌دهند بیان داشت که این مراکز که پیشینه دیرینه دارند در جریان یک ونیم دهه گذشته مطابق با نیازمندی بازار کار فعالیت نکرده‌اند.

مشاور ریییس وستر در این باره گفت:” رشته‌های مراکز فنی و مسلکی موجود ربطی به بازار کار ندارد، متون فرسوده در آنان تدریس می‌شود و شاگردان آنان نیز نه براساس علاقه مندی شخصی بلکه از میانی کسانی که از کانکور بازمانده اند بالاجبار جلب می‌شوند که این عوامل کارائی مراکز مسلکی را به شدت کاهش داده است”.

آقای قیومی تصریح کرد که براساس دلائل یاد شده تغییرات بنیادین در ساختار و کارکرد مراکز مسلکی و حرفه ای جزِء از برنامه‌های حکومت است و در سال‌های آینده قرار است این تغییرات به صورت تدریجی اعمال شود.

وی گفت در مرحله اول قرار است مکاتب مسلکی و حرفه ای در مرکز، ولایات و ولسوالی‌ها ایجاد گردد، طوریکه علاوه بر ۵ باب مکتب مسلکی که سال گذشته در کابل و بلخ ایجاد شده تا سه سال آینده در هر ولسوالی یک باب مکتب فنی و مسلکی مطابق به نیازمندی منطقه ای و ملی به فعالیت آغاز کند.

وی خاطر نشان ساخت که براساس همین برنامه در دراز مدت قرار است ۷۰ درصد مکاتب افغانستان به مکاتب مسلکی و حرفه ای تبدیل شوند.

مشاور رییس وستر در ادامه نبود تعمیر در مکاتب  بسیاری از ولایات و ولسوالی های دور دست را مشکل عمده فرا راه معارف عنوان کرده گفت که در جریان سه سال پیش رو تعداد ۶هزار باب تعمیر مکتب براساس نیازمندی مناطق اعمار شده و در نصاب درسی معارف نیز تغییرات بنیادین رونما خواهد شد.

عبدالجلیل سروش- نویسنده وستر