۷۲ متهم کودتای نافرجام ترکیه به حبس ابد محکوم شدند


72 متهم کودتای نافرجام ترکیه به حبس ابد محکوم شدند

نویسنده آناتولی اعلام کرد که پس از دو سال بررسی قضایی و رسیدگی به پرونده، ۷۲ نفر از متهمان کودتای نافرجام ۱۵ جولای ۲۰۱۶ ترکیه به حبس ابد محکوم شدند.
به گزارش این رسانه ترکیه، دادگاه رسیدگی به پرونده پل ‘شهدای ۱۵ جولای’ استانبول، این ۷۲ نفر را به اتهام ‘تلاش برای براندازی نظم قانون اساسی’ به حبس ابد محکوم کرد.
آناتولی همچنین نیوز داد که ۲۲ نفر از متهمان این پرونده نیز به ۱۷ سال زندان و پنج نفر هم به ۱۵ سال حبس محکوم شدند.
ترکیه مدعی است که فتح الله گولن با تشکیل گروهی موسوم به ‘فتو’ و با رخنه در تشکیلات قضایی، نظامی، آموزشی و ارکان دولتی، کودتای ۱۵ جولای را سازماندهی کرده است.

در کودتای ۱۵ جولای سال ۲۰۱۶ ترکیه ۲۴۹ نفر کشته و ۲ هزار و ۱۹۳ نفر نیز زخمی شدند.

محاکمه عوامل کودتای نافرجام ۱۵ جولای ترکیه همچنان در مراجع قضایی ترکیه جریان دارد و در آن فتح الله گولن به عنوان متهم ردیف اول معرفی شده است.

تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار نفر به اتهام عضویت در گروه گولن و مشارکت در کودتای نافرجام ترکیه دستگیر شده و نزدیک به ۱۳۰ هزار نفر از مراجع دولتی اخراج شده اند.

همچنین بیش از ۵۰ هزار نفر به اتهام عضویت در گروه گولن و مشارکت مستقیم و غیرمستقیم در کودتای دو سال پیش ترکیه زندانی شده اند.