۸۰ درصد شرکت‌های ساختمانی ورشکست شده اند/ شرکت‌هایی که رشوه ندهند در لیست سیاه قرار می‌گیرند


80 درصد شرکت‌های ساختمانی ورشکست شده اند/ شرکت‌هایی که رشوه ندهند در لیست سیاه قرار می‌گیرند

مسوولان در اتحادیه شرکت‌های ساختمانی می‌گویند که در جریان چهار سال گذشته ۸۰ درصد شرکت‌های ساختمانی به دلایل فساد، عدم دستیابی به قراردادی‌های ساختمانی، بلند بودن مواد خام و عدم حمایت دولت ورشکست شده اند.

به گزارش نویسنده وستر؛ مودود پوپل رییس هیئت مدیره اتحادیه شرکت‌های ساختمانی امآنلاین چهارشنبه (۱۴ حمل) در دهمین کنفرانس فرصت‌های تجارت ساختمانی در افغانستان، برخورد حکومت را با شرکت‌های ساختمانی تبعیض آمیز خواند.

آقای پوپل گفت، حکومت به ویژه اداره تدارکات ملی شرکت‌های ساختمانی را با دید واحد نمی‌بینند و در واگذاری قراردادها نیز فساد و ابهام  وجود دارد که این مساله شرکت‌های ساختمانی کشور را به شدت آسیب زده است.

وی گفت که دیدگاه نابرابر و سخت‌گیرانه حکومت، بلند بودن هزینه مواد خام و وجود فساد در واگذاری قرار دادها هزاران شرکت ساختمانی را ورشکست کرده است.

به گفته وی از میان بیش از ۱۰ هزار شرکت ساختمانی که به طور رسمی فعال بوده اند هم اکنون تنها ۲۰ در صد این شرکت‌ها به قراردادی‌ها دسترسی یافته و فعالیت می‌کنند و ۸۰ درصد دیگر غیر فعال بوده و ورشکست شده اند.

آقای پوپل؛ واگذاری قراردادهای ساختمانی به شرکت‌ها را از مجرای اداره تدارکات ملی، دستخوش فساد خوانده می‌گوید که شرکت‌ها برای آنکه به قراردادها دست بیابند و یا بلک لیست نشوند باید رشوه بپردازند و بسیاری از شرکت‌های ساختمانی به دلیل نپرداختن رشوه در جریان چند سال گذشته در لیست سیاه دولت قرار گرفته اند.

وی هرچند که درصدی واگذاری قراردادها به شرکت های داخلی را در زمان حکومت وحدت ملی رضایت بخش خواند، طوریکه به گفته وی هم اکنون ۸۰ در صد از قراردادهای ساختمانی به شرکت های داخلی واگذار می شود، اما روند واگذاری این قراردادها را معروض به فساد خوانده و از آن ابراز نارضایتی کرد.

آقای پوپل در بخشی سخنانش به سرقت پولهای شرکت های داخلی توسط شرکت های ساختمانی بین المللی اشاره کرده گفت: ۲۲۰ میلیون دالر هزینه مالی مربوط به دوهزار و ۵۰۰ شرکت ساختمانی داخلی که با دوکمپنی خارجی (E.C.I  و کیشور) قرارداد داشتند، از سوی این دو شرکت به سرقت برده شده است.

به گفته وی وقتی چند سالی پیش شرکت های داخلی از قراردادی های دسته دوم شرکت‌های خارجی را دریافت می‌کردند، دوشرکت یاد شده خارجی، پول صدها شرکت داخلی را پس آنکه جواز فعالیت شان در افغانستان لغو شده با خود به خارج برده اند.

عبدالجلیل سروش- نویسنده وستر