۸۵ درصد زنان در محل کارشان مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند


85 درصد زنان در محل کارشان مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند

یک عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید بر بنیاد یافته‌های کمیسیون حقوق بشر حدود ۸۵ درصد از زنان در محل کارشان مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

به گزارش نویسنده وستر؛ قدریه یزدان پرست عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امآنلاینیکشنبه (۱۷ سرطان) در نشستی که از سوی کمیسیون امور زنان مجلس نمایندگان در مورد چگونگی تدوین استراتژی تطبیق قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال برگزار شده بود گفت که ۸۵ درصد زنان در محل کارشان مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‌اند.

خانم یزدان پرست افزود که این آمار از یک سروی که کمیسیون حقوق بشر در کشور به راه انداخته بود، بدست آمده است.

به گفته او، در این سروی با ۱۵۳۰ خام مصاحبه شده که از این میان ۱۳۰۷ خانم گفته اند که در محل کار شان مورد آزار جنسی قرار گرفته اند که این شمار ۸۵٫۴ درصد کل مصاحبه شوندگان را تشکیل می‌دهد.

او تاکید کرد زنانی که آزار و اذیت شان را رد کرده اند نیز یقیناً از گفتن واقعیت خود داری کرده اند.

این عضو کمیسیون حقوق بشر بیان داشت که زنان و دختران از رفتن به مکان‌های تحصیلی و کار در بیرون از خانه خود داری می‌کنند و اکثر آنها از کار مشترک با مردان هراس دارند.

با این وجود، فوزیه کوفی رییس کمیسیون امور زنان مجلس نمایندگان نیز گفت که آزار و اذیت زنان در محل کار، مانع مشارکت آنها در عرصه‌های مختلف حکومت داری شده است.

خانم کوفی افزود که اکثر زنانی که برای کار در ادارات دولتی و تحصیلی مراجعه می‌کنند با تقاضای‌های نامشروع روبرو می‌شوند و مجبور می‌شوند یا تن به آزار و اذیت بدهند و یا هم از کار کردن دست بکشند.

به گفته او، آزار و اذیت زنان و اطفال امآنلاین به یک مشکل جدی اجتماعی مبدل شده است، در صورتی که از همین اکنون به این مشکل توجه نشود، جلوگیری آن در آینده ناممکن خواهد شد.

قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال سال پیش ازسوی شورای ملی تصویب شد و یک سال بعد از آن توشیح گردید.

براساس این قانون، وزارت امور داخله مکلف است شماره مخصوص تلفنی را برای درج شکایت آزار و اذیت زنان فعال کند و نهادهای زیربط هم در قسمت آگاهی دهی، ایجاد کمیته نظارت، در این مورد مسئول هستند.

آزار و اذیت زنان و اطفال طبق این قانون جرم پنداشته شده و مجازات آن بستگی به میزان و شدت جرم دارد.

بر اساس این قانون، مرتکبین آزار و اذیت زنان و کودکان به جریمه نقدی و اگر برای بار دوم و سوم آن را تکرار می‌کنند؛ محکوم به حبس خواهند شد.

همچنین، در نشست امآنلاین کمیسیون امور زنان مجلس تصویب شد که یک کمیسیونی به ریاست وزارت کار در سطح معینان ۱۲ وزارت خانه‌ها، یک عضو دادستانی کل و یک عضو جامعه مدنی برای رسیدگی به پرونده های آزار و اذیت زنان و اطفال ایجاد شود.

فعالان و نهادهای مدافع حقوق زنان، پایین بودن ظرفیت نهاد‌های رسیدگی به پرونده‌های آزار و اذیت زنان هنوز هم یکی از چالش‌های فرا روی تطبیق قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال عنوان می‌کنند.

عبدالله امینی- نویسنده وستر