نشست هیات اجرایی برنامه جهانی غذا در ایتالیا/ برنامه جهانی غذا ۷۱۷ میلیون دالر به افغانستان کمک می‌کند

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی امآنلاین دوشنبه در یک سفر دو آنلاینه برای اشتراک در اجلاس سالانه هیات اجرایی برنامه غذایی جهانی…