QR کد در Apple iOS 11 می تواند شما را به سایت های مخرب هدایت کند
یک آسیب‌پذیری جدید در برنامه دوربین iOS کشف شده است که می‌تواند به منظور هدایت کاربر به سایت‌های مخرب بدون اطلاع وی مورد استفاده قرار گیرد.